Badanie opublikowane w „BMC Public Health” pokazuje, że 1 na 10 Japończyków przed czterdziestką  nigdy nie uprawiał seksu. Naukowcy z Uniwersytetu w Tokio przeanalizowali dane z siedmiu badań przeprowadzonych przez Japoński Narodowy Instytut Badań nad Ludnością i Zabezpieczeniem Społecznym. Statystyki były zbierane w latach 1992–2015 od 11-18 tys. osób każde.

Najnowsze dane, a więc te z 2015 r., pokazują, że 8,9% kobiet i 9,5% mężczyzn w wieku 35-39 lat nie ma żadnych doświadczeń seksualnych. W porównaniu z najstarszymi danymi  z 1992 r. ogólny wskaźnik dziewictwa w tym kraju wzrósł niemal dwukrotnie (!).

Dziś w Japonii żyje nawet 10 razy więcej dziewic i prawiczków po trzydziestce niż w Wielkiej Brytanii, Australii czy Ameryce Północnej, gdzie odsetek dziewictwa wynosi 1-5%.

 

Powód? Zarobki

Naukowcy twierdzą, że wyniki ich badań są przynajmniej częściowo związane z problemami społeczno-ekonomicznymi.

- Dyskusja na temat przyczyn i skutków tego zjawiska jest  bardzo złożona. Wiadomo, że brak doświadczeń seksualnych w przypadku mężczyzn jest częściowo zależny od ich statusu społeczno-ekonomicznego - mówi Cyrus Ghaznavi, główny autor badania.

Dowodów dostarcza statystyka: mężczyźni, którzy mają niższe dochody są aż 20 razy częściej prawiczkami niż ich zamożni koledzy. Większe szanse na stosunek płciowy daje też stałe zatrudnienie w pełnym wymiarze i życie w mieście  liczącym ponad milion mieszkańców.

Ta tendencja nie dotyczy kobiet. Panie o niższych zarobkach uprawiały seks częściej niż ich rówieśnicy płci męskiej (również o niskich zarobkach). Według autorów badania może to być spowodowane faktem, że kobiety, które zgłaszały aktywność seksualną i brak stałego zatrudnienia, były po prostu zamężne i pełniły funkcję pełnoetatowych gospodyń domowymi za co nie dostawały żadnego wynagrodzenia.

 

Nowa perspektywa

Nowe opracowanie naukowców z Uniwersytetu w Tokio jest pierwszą tego typu próbą uprządkowania wiedzy na temat dziewictwa i najbardziej szczegółową analizą danych związanych z tym zagadnieniem. W odróżnieniu do wcześniejszych badań, bierze pod uwagę wiek i status społeczno-ekonomiczny badanych.

- Wcześniejsze doniesienia o wskaźnikach dziewictwa wśród Japończyków były nieco sensacyjne, obejmowały tylko osoby nie będące w związkach małżeńskich i nie brały pod uwagę podziału na różne grupy wiekowe - zauważał Peter Ueda, jeden z głównych autorów badań.

Zdaniem Ghaznaviego najciekawszym zjawiskiem są ci, którzy zrezygnowali lub z jakiegoś powodu zostali wykluczeni z aktywności seksualnych, mimo że wcześniej mieli doświadczenia w tej dziedzinie.

Brak aktywności seksualnej, niezależnie od tego, czy jest własnym wyborem czy nie, nie powinien być stygmatyzowany lub wyśmiewany - przypominają autorzy badań.

I jak dodają, potrzebnych jest więcej badań nad przyczynami braku aktywności seksualnej i tego, jak dynamika tej aktywności ewoluuje z powodu rosnącej popularności portali randkowych, innych niż kiedyś oczekiwań w relacjach romantycznych oraz zmieniających się systemów wartości, stylów życia i trendów na rynku pracy.

 

Źródło: independent.co.uk